Drift og organisasjon

Foreningen Gamleskolens Venner har ingen ansatte. Driften er i all hovedsak basert på frivillig ikke-lønnet innsats. Foreningens styre har ansvaret for alle forhold vedrørende virksomhet knyttet til Gamleskolen og har i tillegg operative funksjoner.

Gamleskolens Venners inntektskilder er: medlemskontingenter, leieinntekter, overskudd ved egne arrangementer og eksterne gaver og tilskudd. Likevel har dugnadsarbeid fram til nå vært en økonomisk grunnpillar.

Restaureringen av bygget er nå (2016) på det nærmeste ferdig. Investeringsperioden er likevel ikke over. Det arbeides med planer om å sette opp et uthus og en utescene i tilknytning til gamleskolen. Stabburet må nok også oppgraderes noe for å kunne brukes mer aktivt. Gavemidler fra «Peisestuas Venner» vil være et viktig fundament i finansieringen av disse planene. Det foreligger imidlertid ingen helt konkrete planer på nåværende tidspunkt.

 


Styret:

Thorolf Kildal (leder og økonomiansvarlig), tel: 92024020, kildal@toffin.com
Mats Remi Johnsrud (nestleder), tel: 90573664, remijohnsrud@hotmail.com
Bjørnar Paulsen (kulturleder), bjornar@allthingslive.com
Anne Gro Bekkåsen (eiendomsleder) tel: 48223498, annegro.bekkasen@lovenskiold.no
Linda Nordseth (informasjonsansvarlig), tel: 41561790, linda.nordseth@gmail.com
Olav Vannebo (sekretær) tel: 91796018, ovannebo@gmail.com
Frank Bekkåsen
(styremedlem) tel: 97798789, t-bekka@online.no
Glenn Paulsen (styremedlem) tel: 91371701 glenningar@gmail.com
Eric Malling (styremedlem)
Johanna Demker (styremedlem)
Eystein Hagen (styremedlem)
Stein Midtlund (styremedlem)
Hedda Hval Karlsen (styremedlem)
Marianne Evje (styremedlem)
Thomas Reinfjord (styremedlem)
May Skoglund (varamedlem)

Leder velges separat. Øvrige som inngår i styret velges som styremedlemmer. For øvrig konstituerer styret seg selv.

 

Viktige saker som styret arbeider med:

Styret arbeider både med planer om å bygge en utescene og å sette opp et uthus. Vi er fortsatt et godt stykke fra at planene er konkrete.

 


 Innkallinger, saksdokumenter og protokoller:

Årsmøter 14.02.2020

 

Årsmøte 14.03.2019

 

Årsmøte 01.03.2018

 

Årsmøte 23.03.2017

 

Arkiv
Dette arkivet inneholder dokumenter som anslagsvis er inntil 2 – 3 år gamle. Eldre dokumenter slettes eller overføres til:

Historisk arkiv
Innkallinger og dokumenter som ikke antas interesse for framtida slettes. Protokoller, årsberetninger, årsregnskaper og viktige dokumenter legges inn her (pdf)