Om

Harestua gamle skole eies og driftes i dag av foreningen Gamleskolens Venner. Driften er i all hovedsak basert på dugnad og frivillig innsats.

Foreningens formål er å restaurere og vedlikeholde Harestua gamle skole og ivareta denne som møteplass og kulturminne med spesiell vekt på skogsarbeiderkulturen og skolehistorien på Hadeland, samt å stille Harestua gamle skole til disposisjon for kulturelle og sosiale aktiviteter.

Gamleskolen på Harestua fra 1880-tallet er blant de eldste bygningene i Lunner kommune. Mot slutten av det første tiåret på 2000-tallet var bygget i elendig forfatning og sto i fare for å bli revet. Flere privatpersoner i lokalsamfunnet tok initiativ for å redde bygningen og miljøet rundt den.

Med god støtte fra Lunner kommune og andre offentlige myndigheter, Randsfjordmuseene, offentlige og private finansieringskilder og ikke minst utrettelig frivillig innsasts fra lokale ildsjeler er bygget i dag sikret og bragt i god stand.

Driften av gamleskolen skjedde i starten i regi av stiftelsen Harestua Gamle Skole. Etter hvert ble det også formalisert en venneforening: Gamleskolens Venner. Det ble snart klart at det var behov for organisasjonsendringer. Stiftelsen ble faset ut og at all virksomhet og alle eiendeler og forpliktelser ble overført til foreningen. Denne prosessen ble sluttført i 2016. En fyldigere rapport om historien og utvikling fra starten av fram til utgangen av 2016 ligger under egen fane.

Mer informasjon om drift og organisasjon finnes under egen fane.

 


Dugnadsånd?

Ønsker du å være med på å drifte Gamleskolen og være med på å utvikle og forbedre de kulturelle og sosiale aktivitetstilbudene på Harestua?
– Ta kontakt da vel! Det er her det skjer 🙂