Årsmøter i foreningene «Gamleskolens Venner» og «Kulturbruket Harestua»

Dato: 14. februar 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Gamleskolen
Årsmøte

Årsmøter i foreningene «Gamleskolens Venner» og «Kulturbruket Harestua»

Fredag 14. februar Kl 18.30 på Harestua Gamle skole (i forskjellige rom).

I tillegg til vanlige årsmøtesaker behandles spørsmålet om sammenslåing av de to foreningene.

Dersom det er flertall i begge årsmøtene blir det umiddelbart et felles ekstraordinært årsmøte i den sammenslåtte foreningen, med valg av styre og vedtak av nye vedtekter på dagsorden.

Alle interesserte er hjertelig velkomne

Styrene i hhv Kulturbruket og Gamleskolens Venner