Utleie

– Leiekontrakt
– Reglement ordensregler
– Branninstruks og andre forhold vedrørende brannfare
– Vask og søppelhåndtering
– Betaling
– Atelieret og skolestua

 

(mer info kommer)