Dagsorden årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i foreningen Gamleskolens Venner
på Harestua gamle skole Torsdag 14. mars kl 1900.

Dagsorden 

 1. Konstituering
  Innkalling, valg av ordstyrer, valg av to personer til å underskrive protokollen
 2. Årsmelding for foreningen Gamleskolens Venner 2018
 3. Årsregnskap for foreningen Gamleskolens Venner 2018
 4. Valg
  Valg av styre- og varamedlemmer for to år. Se egen oversikt.
  b. Valg av revisor.
  Oversikten er ikke til hinder for at det kan fremmes andre forslag i årsmøtet.
 5. Muntlig orientering og merknader vedrørende videre planer og noen budsjettmessige forutsetninger for 2019, herunder
  • «Harestua kulturpark» Flytting av ishockeybanen
  • Uthus (kan bli aktuelt dersom flytting av ishockeybanen må utsettes)
  • Vedlikehold og restaurering av bygget
  • Aktiviteter

Oversikt valg 2019

Navn Valg 2018 Valg 2019 Styre i 2019
T Kildal styreleder valgt Ikke på valg
A G  Bekkåsen valgt Ikke på valg
F T Bekkåsen Ikke på valg på valg
T Johsrud valgt Ikke på valg
G I Paulsen valgt Ikke på valg
O Vannebo Ikke på valg på valg
Marianne Evje valgt Ikke på valg
Thomas Reinfjord valgt Ikke på valg
M Skoglund vara valgt Ikke på valg
L Gustavsen vara Ikke på valg på valg
J A Ohren revisor Ikke på valg på valg