Kulturbruket Gamleskolen

Aktuelt

Årsmøte 2021

Dato: 27. mai 2021

Tid: 19:00 - 21:00

Sted: I gamleskolens lokaler på Harestua

Årsmøte

På grunn av covid 19, må alle som ønsker å delta, melde fra noen dager i forveien til ovannebo@gmail.com Det kan bli nødvendig å begrense deltakelsen. Det gis anledning til å avgi forhåndsstemme til samme e-postadresse. 
Alle interesserte er velkomne til å delta/stemme.     1. Konstituering
Innkalling, valg av ordstyrer, valg av to personer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding for Kulturbruket Gamleskolen 2020
Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes 3. Årsregnskap for Kulturbruket Gamleskolen 2020 
Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes 4. Valg av to styremedlemmer for to år. På valg er styremedlemmene: Erich Malling og Olav Vannebo.
(Følgende er ikke på valg. […]

Vi har stadig nye aktiviteter.

Les mer om hva som skjer hos oss fremover

Gamleskolen – et sted for: 

Arrangementer
Galleri
Utleie