Årsmøte 2021

Dato: 27. mai 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: I gamleskolens lokaler på Harestua
Årsmøte
På grunn av covid 19, må alle som ønsker å delta, melde fra noen dager i forveien til ovannebo@gmail.com Det kan bli nødvendig å begrense deltakelsen. Det gis anledning til å avgi forhåndsstemme til samme e-postadresse. 
Alle interesserte er velkomne til å delta/stemme.     1. Konstituering
Innkalling, valg av ordstyrer, valg av to personer til […]

Årsmøter i foreningene «Gamleskolens Venner» og «Kulturbruket Harestua»

Dato: 14. februar 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Gamleskolen
Årsmøte
Årsmøter i foreningene «Gamleskolens Venner» og «Kulturbruket Harestua» Fredag 14. februar Kl 18.30 på Harestua Gamle skole (i forskjellige rom). I tillegg til vanlige årsmøtesaker behandles spørsmålet om sammenslåing av de to foreningene. Dersom det er flertall i begge årsmøtene blir det umiddelbart et felles ekstraordinært årsmøte i den sammenslåtte foreningen, med valg av styre […]