Årsmøter i foreningene Gamleskolens venner og Kulturbruket Harestua

«Årsmøter i foreningene «Gamleskolens Venner» og «Kulturbruket Harestua» Fredag 14. februar Kl 18.30 på Harestua Gamle skole (i forskjellige rom). I tillegg til vanlige årsmøtesaker behandles spørsmålet om sammenslåing av de to foreningene. Dersom det er flertall i begge årsmøtene blir det umiddelbart et felles ekstraordinært årsmøte i den sammenslåtte foreningen, med valg av styre og vedtak av nye vedtekter på dagsorden. Alle interesserte er hjertelig velkomne Styrene i hhv Kulturbruket og Gamleskolens Venner»