Årsmøter i foreningene Gamleskolens venner og Kulturbruket Harestua

«Årsmøter i foreningene «Gamleskolens Venner» og «Kulturbruket Harestua»

Fredag 14. februar Kl 18.30 på Harestua Gamle skole (i forskjellige rom).

I tillegg til vanlige årsmøtesaker behandles spørsmålet om sammenslåing av de to foreningene.

Dersom det er flertall i begge årsmøtene blir det umiddelbart et felles ekstraordinært årsmøte i den sammenslåtte foreningen, med valg av styre og vedtak av nye vedtekter på dagsorden.

Alle interesserte er hjertelig velkomne

Styrene i hhv Kulturbruket og Gamleskolens Venner»