Dagsorden:

 1. Orientering om bakgrunnen for å slå sammen foreningene «Gamleskolens Venner» og «Kulturbruket Harestua», og hva som har skjedd så langt. 
 2. Vedtekter for den sammensluttende foreningen.
  Vedtak av vedtektene innebærer samtidig sammenslutningen stadfestes
 3. Valg
  1. Valg av leder
  2. Valg av syv styremedlemmer 
  3. Valg av revisor
  4. Valg av to medlemmer til valgkomite

Interimsstyret