Elvelangs: Kafeteria på Gamleskolen

Dato: 26. september 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Gamleskolen
Aktuelt

Velkommen til kafeteria på Gamleskolen under Elvelangs Harestua, torsdag 26. september fra kl. 19.00.
Servering: Kaffe, rundstykker og vafler.
Velkommen!

Kaffe-og-vafler