Ekstraordinært årsmøte i «Gamleskolen Kulturbruket Harestua»

Dato: 19. mars 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Gamleskolen

Harestua Gamle skole torsdag 19. mars 2020. kl 19.00.
Klikk her for å se dagsorden.